Varsle grupper
enkelt og effektivt

Image

Nå ut til alle

Når en planlagt eller uventet hendelse oppstår, kan GroupAlert varsle en gruppe mottakere på et øyeblikk via SMS, e-post eller talemeldinger. Send viktig informasjon til ansatte, kunder, leverandører og andre forhåndsdefinerte grupper. Be om svar og motta bekreftelse som loggføres automatisk. GroupAlert er en meget oversiktlig løsning for ekstern og intern bedriftskommunikasjon.

Mottakerne

GroupAlert har mange alternativer for å hente inn mottakere:
1. Registere en gruppe mottakere med kontaktdata.
2. Opprette gruppe ved å importere mottakere på CSV eller Excel format.
3. Overføre mottakere og grupper via Rest API fra eget fagsystem.
4. Provisjonering av mottakere og grupper i Azure AD.
Image
Image

Enkelt og oversiktlig

Ved en kritisk hendelse kan det være nødvendig å sende ut samme informasjon til svært mange i løpet av kort tid. En utsendelse kan lages som et scenario, med forhåndsutfylte maler og mottakergrupper. Slik er alt klart for automatisert og raskest mulig utsendelse ved en kritisk hendelse. Varslingsloggen viser fortløpende status på utsendelse. Det er enkelt å se hvem som har mottatt meldingen og hva den enkelte mottaker har svart på responsmeldinger.

Responsen

Meldinger med respons bidrar til at ansatte føler seg fulgt opp og det øker tryggheten for ansatte som arbeider alene. Du kan be om svar fra mottakeren og angi svaralternativer i meldingen. For sms og e-post svarer mottakeren via en lenke. For talemelding blir mottaker bedt om å taste et siffer som angir et av svaralternativene. Dette gjør det mulig å kalle inn til møter, utføre spørreundersøkelser osv.
Image
Image

Sikkerheten

Datasenteret for GroupAlert er lokalisert hos Intility i Oslo. Dette er en av Norges mest moderne og best fysisk sikrede anlegg. Det er eget reserveanlegg dersom hovedanlegget er ute av drift. Videre er GroupAlert svært godt sikret med logisk sikring. Det er kun et fåtall av egne ansatte som har tilganger. GroupAlert benytter 2-faktor autentisering ved innlogging. Ta kontakt med Salg for mer informasjon om teknisk sikkerhet for våre skytjenester.

Image
Image

Utgaver

GroupAlert inneholder følgende funksjoner i standard-utgaven:

  • Tekstmaler
  • Grupper og kontakter
  • Utsendelse av SMS
  • Utsendelse av e-post
  • Utsendelse av talemelding
  • Responsvalg for mottaker
  • Scenario

Tilleggsmoduler:

  • REST API
  • Azure AD integrasjon
  • MS365 Single sign-on (SSO)

Ta kontakt med Salg for mer informasjon om produkt og priser.

Spørsmål?

Fyll ut skjemaet og vi kontakter deg. Du kan også sende spørsmål til sales@groupalert.net

Vennligst fyll ut dette feltet.
John Krokstad
John KrokstadSalgsdirektør - Offentlig Sektorjohn@framweb.no
Atle Oliver Johansen
Atle Oliver JohansenSalgssjef - Privat Sektoratle@framweb.no
Per Christian Lund
Per Christian LundSalgsdirektør - Privat Sektorper.christian@framweb.no
Arne Ronny Tøstibakken
Arne Ronny TøstibakkenSalgssjefarne@framweb.no