Sikkerhet og personvern

Å holde seg trygg handler ikke bare om å unngå fysiske trusler, men også å sørge for at personlig informasjon ikke kommer på avveie.

Tjenesten

Våre servere står hos DigiPlex som er ISO 27001-sertifisert. Senteret er bevoktet 24/7 av bemannet sikkerhetspersonell, videoovervåkning, fysiske barrierer, inntrengervarsling, og aksesspunkt gjennom sentrene.

For å forsikre oppetid er sentrene forsikret med oksygen-reduserende branntiltak (stopper brannen, ikke serverne), og flere uavhengige fiberkabler, strømtilførsler og reservegeneratorer.

Dine data

Dataene dine er trygge hos oss. Passord blir krypterte og datatilgang er beskyttet av flere lag med sikkerhetsprotokoller. Vi vil aldri selge informasjonen om deg og din bedrift til en tredjepart. Vi benytter kun dine opplysninger til de formålet de er ment til.

Etter en avtalt periode, normalt 90 dager, slettes automatisk utsendelser og logger. Brukerkontoer som er sperret blir automatisk slettet etter 120 dager.

Personvern

Streng policy

Vi jobber hardt for å holde personvernet ditt intakt i alle våre forretningsprosesser, og selskapets retningslinjer regulerer hvordan vi håndterer personlig informasjon. Vi minimerer mengden av personlig informasjon vi lagrerfor å kunne levere våre tjenesterSamsvar med GDPR

Sammen med teknologiavdokat Jan Sandtrø utarbeider og reviderer vi våre retningslinjene årlig for å sikre at vi gjør vårt beste for å ivareta personvernet til våre brukerne.

EUs "General Data Protection Regulation 2016/679" (GDPR)

Samsvar med GDPR

EUs "General Data Protection Regulation 2016/679" (GDPR) er et EU-regulativ som fokuserer på å forbedre kravene som stilles til prosessering av personlig data om EUs innbyggere. Regulativet tredde i kraft i mai 2018.

Hos Fram Web har vi vår egen personvernsrådgiver som er GDPR-sertifisert, og GroupAlert tjenesten er GDPR-kompatibel.

app phone

©2020 — GroupAlert — Laget i Norge