Slik virker det

GroupAlert lar deg sende multi-kanal meldinger til en gruppe mottakere. Når en planlagt eller uventet hendelse oppstår kan GroupAlert varsle mottakere på et øyeblikk ved å sende ut sms, e-post eller talemeldinger. En utsendelse kan lages på forhånd som et scenario, slik at alt er klart på forhånd.

Mottakere:

Mottakere:

Du kan bygge dine egne lister med grupper og mottakere. Har du en liste med ansatte, kunder eller leverandører kan disse enkelt importeres fra regneark, via import. Import-funksjonen er svært fleksible med hensyn til format på listen.

Spesielt for de som har behov for å finne kontaktinformasjon for norske innbyggere har GroupAlert oppslag i Det sentrale Folkeregisteret og Kontaktregisteret. Det gjør det enkelt å søke på mobilnummer og e-postadresse for personer som er bosatt i Norge.

Utsendelse:

Utsendelse:

GroupAlert lar deg sende melding til mottakere i flere kanaler; velg mellom sms, e-post og talemelding. Du kan gjerne sende i flere kanaler samtidig. Lag dine egne meldingsmaler for enda raskerende utsendelse av melding.

Respons:

Respons:

Du kan be om svar fra mottakere av en melding. Ved utsendelse angir du de ulike svaralternativene.

Mottaker kan da svare på meldingen. Dette fungerer i alle kanaler: For sms og e-post svarer mottakeren via en lenke. For talemelding blir mottaker bedt om å taste et siffer som angir et av svaralternativene. Dette gjør det mulig å kalle inn til møter, utføre spørreundersøkelser etc.

Logg:

Logg:

Varslingloggen viser fortløpende status på utsendelse. Det er enkelt å se hvem som har mottat meldingen og hva den enkelte mottaker har svart (dersom meldingen ble sendt ut med respons).

©2020 — GroupAlert — Laget i Norge